Zmeny v roku 2011

Niekto nám v knihe návštev navrhol, aby sme zmenili smer cyklistických pretekov. Teda to je prvá zmena. Trasa ostala a stav cesty sa nezmenil oproti minulému roku.

Druhá zmena, že toho roku zavedieme novú disciplínu a to kolieskové korčule - polmaraton. Na tejto disciplíne sa môžu zúčastniť muži aj ženy bez vekových hraníc.

Srdečne Vás očakávame.

Začíname s novou stránkou nové obdobie.

V poslednom čase sme mali k našej stránke veľa kritických pripomienok, ktoré boli oprávnené. Nie však pre vzhľad, ale pre nedostatok dát a údajov. Viacerým chýbali fotografie z minulého roku (2010).

Preto sa ospravedlňujeme.

Pages