Predĺžený termín Virtual Race

Na žiadosť viacerích pretekárov predĺžujeme termín Virtual Race do 4. október 2020.