Online registrácia je uzavretá

Online registrácia na tohtoročný Pohár Bodvy bola uzavretá.
Registrácia bude platná len vtedy, ak poplatok za štartovné bude pripísaný na účet Združenia Bodva E. najneskôr do 28.06.2019 do 23:59 hod.! V opačnom prípade budete musiať uhradiť štartovné 20€ v deň pretekov. Registrácia bude možná iba na mieste, ako sme to uviedli v propozícii.
Pre včasné pripísanie prostriedkov na náš účet Vám odporúčame vykonať úhradu najneskôrdo 26.06.2019

Číslo účtu: IBAN: SK0709000000000442245187, v prípade platby zo zahraničia je potrebný aj SWIFT-kód: GIBASKBX
Po registrácii ste dostali vyplnený formulár na vašu mailovú adresu,  v ktorom bol uvedený individuálny identifikátor. Prosíme tento identifikátor uviesť pri platení.

Tu si môžete pozrieť zoznam pretekárov, ktorí sa zaregistovali a zaplatili štartovné.

Stretneme sa v Moldave nad Bodvou na hlavnom námestí.

Organizátori