Dátum pretekov 2020

Preteky Pohára Bodvy sú každoročne súčasťou Moldavských dní.
Vedenie mesta koncom minulého roka zmenil dátum tohto podujatia z júna na začiatok septembra. V dôsledku pandémie však podujatie bude mať skromnejší program, ale Pohár Bodvy by tam mal byť a to 5.septembra 2020

V prípade akýchkoľvek zmien budeme včas informovať verejnosť.

Organizátori