Propozicie - Virtual Race

Tohtoročný Pohár Bodvy sa neuskutoční, avšak milovníci športu a Pohára Bodvy neostanú bez súťaže.
Srdečne pozývame každého kto si chce zasúťažiť na Virtual Race pomocou aplikácie STRAVA.

MIESTO KONANIA

Beh (1 000 m) – Moldava nad Bodvou – stará časť mesta - VR2020 SzBK | MPB - 1 km - [GPX
Beh (10 000 m ) - trasa medzi Moldavou nad Bodvou a Hatinami a späť - VR2020 SzBK | MPB - 10 km - [GPX
Cyklistika* (61 000 m) – Moldava nad Bodvou – Budulov – Janík – Žarnov - Turnianska Nová Ves -
Hidvégardó (H) za Hosťovcami otočka - Turnianska Nová ves – Žarnov – Péder – Budulov - Moldava nad Bodvou – Mokrance – Buzica – otočka – Mokrance - Moldava nad Bodvou - VR2020 SzBK | MPB - 61 km A | VR2020 SzBK | MPB - 61 km B - [GPX_AGPX_B
*Od 1. septembra Maďarská republika uzatvára hranice pre cudzincov, preto bola odstránená zo segmentu úsek v Maďarsku. Z toho dôvodu sa celý úsek skladá z dvoch od seba oddelených segmentov. Na týchto dvoch segmentoch dosiahnuté výsledky sa sčítajú a celkový čas bude uverejnený na výsledkovej listine. Obidva úseky je potrebné absolvovať v jeden deň, len vtedy bude platný.
Kolieskové korčule (21 097,5 m)- Moldava nad Bodvou – Mokrance - za prameňom „Büdösvíz”
pred Buzicou na moste otočka a späť - VR2020 SzBK | MPB - 21 km - [GPX

Vyznačenie trate:

 • Štart a cieľ, pre bežcov otočka v Hatinách a okruh v starej časti mesta, ako aj otočka pre korčuliarov na moste pred Buzicou budú vyznačené.
 • Trasa pre cyklistov a kolieskových  korčuliarov sú totožná s  trasou z minulých rokov. Pretekári, ktorí tieto  trasy nepoznajú, môžu si ich pozrieť na mape resp. nápomocný im môže byť  súbor .gpx.

PODMIENKY SÚŤAŽE

 • Súťaž sa uskutoční v dňoch od 28.08.2020 do 20.09.2020, 04.10.2020 (zmena termínu)  len v tomto termíne uskutočnené pokusy budú akceptované.
 • Každý pretekár sa musí zaregistrovať na strava.com.
  - kto má profil, môže ho použiť
  - kto  ešte nemá profil,môže si ho založiť ( bezplatne)
 • Je potrebné sa pripojiť ku klubu 'bodavkupa KL poharbodvy'.
 • Registrovať sa a zaplatiť účastnícky poplatok. Účastnícky poplatok je 5 €.
 • Na tomto formulári je možné sa zaregistrovať, tu sa nachádza zoznam prihlásených.
 • Pretekár počas trvania súťaže môže trasu absolvovať viackrát a len jeho najlepší čas sa započíta. Výsledky budú denne zverejňované na našej webovej stránke. Časy zaznamenané na STRAVE budú zosumarizované

Aplikácia Strava zaznamená na segmente dosiahnutý výsledok.
Dôležité : pri akejkoľvek technickej chybe ( vypadne GPS signál, nesprávne nastavenia aplikácie alebo mobilu ) resp. pretekár sa nepohybuje na vyznačenom úseku. jeho výsledok nebude uznaný.

 • Akákoľvek pomoc pri pretekoch (  motocykel a pod.) resp. akýkoľvek náznak podvodu  má za následok vylúčenie.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE 

Beh (1 000 m)
B - Registrovať môže každý  bez ohľadu na vek a pohlavie.

Beh (10 000 m)
DD - Dorastenky, 2002  a mladšie
DC - Dorastenci, 2002 a mladší
M1 - Muži, 2001 - 1981
M2 - Muži, 1980 a starší
Z1 - Ženy, 2001 - 1981
Z2- Ženy, 1980 a staršie

Cyklistika (67 000 m)
C1 - Dorastenci, 2002 a mladší
CZ1 – Dorastenky 2002 a mladšie
C2 - Muži, 2001 - 1981 
C3 - Muži, 1980 a starší
CZ2 – Ženy 2001 - 1981
CZ3 - Ženy, 1980 a staršie

Kolieskové korčule  (21 097,5 m)
KM - Muži bez vekovej hranice
KZ - Ženy bez vekovej hranice

Organizátor pretekov si vyhradzuje právo preradiť pretekárov do inej kategórie, ak sa do jednotlivých kategórií prihlási menej ako 10 pretekárov.
V kategóriách beh a cyklistika budú ocenení prví traja najlepší pretekári.
V kategórii kolieskové korčule budú ocenení prví piati – piati najlepší pretekári.

Každý účastník pretekov obdrží  tričko a medailu. Najlepší pretekári v každej kategórii obdržia vecné ceny a medailu.
Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v októbri! Každý pretekár bude oboznámený s výsledkami.

INÉ INFORMÁCIE

 • Každý pretekár sa zúčastní pretekov na vlastnú zodpovednosť  pri dodržiavaní pravidiel cestnej premávky.
 • Za prípadné zranenia organizátori nezodpovedajú a pretekári nemajú nárok na odškodnenie.
 • Pre cyklistov je ochranná prilba povinná!
 • Pre pretekárov na kolieskových korčuliach  je ochranná prilba povinná! Odporúča sa použiť chrániče kolien, lakťov a zápästia!
 • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií pretekov.
 • Informácie: 0915 9001320905 332459, alebo pod menu Kontakt.