Propozície

MIESTO KONANIA

beh - cesta medzi Moldavou nad Bodvou a Jasovom
cyklistika - Moldava nad Bodvou - Budulov - Janík - Žarnov - Turnianská Nová Ves - v obci Hídvégardó (H) otočka - Chorváty - Hosťovce - Turňa - Žarnov - Peder - Budulov - Moldava nad Bodvou - Mokrance - v Buzici otočka - Mokrance - Moldava nad Bodvou
kolieskové korčule - Moldava nad Bodvou - Mokrance - za prameňom "Büdösvíz" pred Buzicou na moste otočka a späť 

TERMÍN KONANIA PRETEKOV

28. augusta 2021 (sobota), o 9.00 hod. (prezentácia od 7.00 do 8.30 hod.)

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

Beh
DD - Dorastenky, 2007 a mladšie: 1000 m
DC - Dorastenci, 2007 a mladší: 1000 m
D Dorastenci/ky, 2006 - 2003: 5 000 m
M1 Muži, 2002 - 1982: 21 097,5 m
M2 Muži, 1981 - 1972: 21 097,5 m
M3 - Muži, 1971 a starší: 21 097,5 m
M101* - Muži, 2002 - 1982: 10 000 m
M102* - Muži, 1981 a starší: 10 000 m
Z10 Ženy, 2002 a staršie: 10 000 m
Z* Ženy, 2002 a staršie: 21 097,5 m
*Vyhodnotenie prvých troch víťazov v kategóriách M101, M102 a Z sa uskutoční len v tom prípade, ak sa v kategóriách zaregistrujú aspoň 5 pretekári/ky.

Cyklistika (60 000 m) 
C1 - Dorastenci/ky, 2003 a mladší/ie
C2 Muži, 2002 - 1982 
C3 - Muži, 1981 a starší
CZ - Ženy, 2002 a staršie

Kolieskové korčule (21 097,5 m) 
Juniori - Dorastenci, 2003 a mladší
Juniorky - Dorastenky, 2003 a mladšie
Senior muži - hlavná kategória, 2002 - 1982
Senior ženy hlavná kategória, 2002 - 1982
U50+ - Muži, 1981 a starší
U50+ - Ženy, 1981 a staršie

Dôležitá informácia: Všetky súťažné kategórie sú vekovo ohraničené. Z toho dôvodu pretekár sa môže zaregistrovať len do tej kategórie, ktorá zodpovedá jeho veku. V opačnom prípade bude pretekár  automaticky preradený do správnej kategórie.

Masový beh - beh pre zdravie: 1 000 m

ŠTART

bežci, cyklisti: 9.00 Hlavné námestie v Moldave nad Bodvou
súťažiaci na kolieskových korčuliach: 9.05 Hlavné námestie v Moldave nad Bodvou
masový beh: 9.10 Hlavné námestie v Moldave nad Bodvou

CIEĽ, VYHLÁSENIE VÍŤAZOV

Hlavné námestie v Moldave nad Bodvou.

SLUŽBY

Pre všetkých účastníkov je zabezpečená strava a občerstvenie. Pre pretekárov z väčšej vzdialenosti je na predošlú noc zabezpečený zľavnený nocľah. (Termín požiadania o nocľah je do 31. júla 2021.)

ŠATŇA

Šatňa a umyváreň je zabezpečená v priestoroch Strednej odbornej školy agrotechnickej - Agrotechnikai Szakközépiskola (Hlavná 54), Moldava nad Bodvou

OBČERSTVENIE

Miesta občerstvenia: pri štarte, pri Hatinách, pri Jasovskom jazere a v cieli. Cyklisti si sami zabezpečujú občerstvenie. Na miestach občerstvenia je k dispozícii minerálna voda.
Po ukončení pretekov organizátori srdečne pozývajú všetkých účastníkov na obed, ktorý sa bude podávať na dvore rímskokatolíckej fary.

PRIHLÁŠKY

Online registrácia na tomto formulári do 23. augusta 2021
Osobne sa môžete prihlásiť v deň pretekov od 7.00 do 8.30 hod.

Účastnícky poplatok: beh, cyklistika a kolieskové korčule

 

Štartovné Poznámka
Online registrácia 10 € do 23. augusta 2021
Registrácia na mieste 20 € 28. august 2021

Účasť na Masovom behu je bezplatná, zaregistrovať sa je možné  len na mieste v deň pretekov!

Pretekári obržia tričko, účastníci masového behu nálepku.
Informácie: 0915 900132, 0905 332459, alebo pod menu Kontakt.

INÉ INFORMÁCIE

  • Časy pretekárov v každej kategórii sa budú merať elektronicky.
  • Každý pretekár sa zúčastní pretekov na vlastnú zodpovednosť (za maloleté dieťa berie zodpovednosť rodič / vedúci klubu), pri dodržiavaní pravidiel cestnej premávky. Registrácia maloletého dieťaťa je platná iba so súhlasom rodiča, prípadne vedúceho klubu, ktorý musí podpísať súhlas! Súhlas prosíme odovzdať / vyplniť pri registrácií pri preberaní štartového čísla.
  • Za prípadné zranenia organizátori nezodpovedajú a pretekári nemajú nárok na odškodnenie.
  • Pre cyklistov a súťažiacich na kolieskových korčuliach ochranná prilba je povinná, pre inlineistov doporučené sú chrániče kolien, lakťov a zápästia !
  • Dôležité! Počas podujatia budú platiť aktuálne epidemiologické nariadenia.
  • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií pretekov.