Pozvánka na XXIII. Pohár Bodvy

Propozície sú zverejnené a online registrácia je spustená.

Dôležité informácie:

Propozície

MIESTO KONANIA

beh - cesta medzi Moldavou nad Bodvou a Jasovom
cyklistika - Moldava nad Bodvou - Budulov - Janík - Žarnov - Turnianská Nová Ves - v obci Hídvégardó (H) otočka - Chorváty - Hosťovce - Turňa - Žarnov - Peder - Budulov - Moldava nad Bodvou - Mokrance - v Buzici otočka - Mokrance - Moldava nad Bodvou
kolieskové korčule - Moldava nad Bodvou - Mokrance - za prameňom "Büdösvíz" pred Buzicou na moste otočka a späť 

TERMÍN KONANIA PRETEKOV

28. augusta 2021 (sobota), o 9.00 hod. (prezentácia od 7.00 do 8.30 hod.)

PRIHLÁŠKY

Online registrácia na tomto formulári do 23. augusta 2021
Osobne sa môžete prihlásiť v deň pretekov od 7.00 do 8.30 hod.

Účastnícky poplatok: beh, cyklistika a kolieskové korčule

 

Štartovné Poznámka
Online registrácia 10 € do 23. augusta 2021
Registrácia na mieste 20 € 28. august 2021

Účasť na Masovom behu je bezplatná, zaregistrovať sa je možné  len na mieste v deň pretekov!

Pretekári obržia tričko, účastníci masového behu nálepku.
Informácie: 0915 900132, 0905 332459, alebo pod menu Kontakt.

Výsledky

Čakáme mládež!

Rozšírili sme kategóriu pre dorast, aby dostali možnosť na pohyb.
Do 14 rokov sme skrátili trasu na 1 km, osobitne budú ocenení chlapci a dievčatá.
Dorast od 15 do 18 rokov štartuje ako obvykle na trase 5 km, v jednej kategórií bežia chlapci aj dievčatá.

 

Vyhlásenie výsledkov VR

Organizačný team vyhodnotil Virtual Race. Zoznam víťazov nájdete nižšie a gratulujeme! Každý/á výherca/-kyňa a pretekár/-ka dostane výhru resp. medailu a tričko poštou. 

Ďakujeme za účasť a stretneme sa o rok.

Subscribe to Front page feed