Vyhlásenie výsledkov VR

Organizačný team vyhodnotil Virtual Race. Zoznam víťazov nájdete nižšie a gratulujeme! Každý/á výherca/-kyňa a pretekár/-ka dostane výhru resp. medailu a tričko poštou. 

Ďakujeme za účasť a stretneme sa o rok.

Výsledky

Víťazi 2019

DD - Dorastenky: 1 000 m

  1. Horváthová Annamária – Moldava nad Bodvou (SVK) – Atletic Legion - 00:03:23
  2. Hutkaiová Alexandra - Moldava nad Bodvou (SVK) - Atletic Legion - 00:03:53
  3. Balázs Rita - Moldava nad Bodvou (SVK) – Bl.Sl.Sára Egyházi Alapiskola - 00:04:01

DC - Dorastenci: 1 000 m

Tohtoročné preteky sa neuskutočnia

Na včerajšom  stretnutí ako hlavní organizátori športových pretekov Pohára Bodvy a členovia Združenia Bodva E po zvážení všetkých okolností sme sa rozhodli, že tohtoročné preteky sa neuskutočnia z dôvodu obmedzeného počtu návštevníkov vrátane športovcov na masových športových podujatiach a z neistej ekonomickej situácie.

Subscribe to Front page feed