Zmena trate cyklistov!

Z dôvodu rekonštrukcie mostu medzi Pederom a Žarnovom sa zmení trať pre cyklistov.