Propozície

MIESTO KONANIA

beh - cestný úsek medzi Moldavou nad Bodvou, Jasovom a Debraďou
cyklistika - ZMENA TRATE - Moldava nad Bodvou - Budulov - Janík - Žarnov - Turnianská Nová Ves - v obci Hídvégardó (H) otočka - Turnianská Nová Ves - Žarnov - Peder - Janík - Budulov - Moldava nad Bodvou - Mokrance - v Buzici otočka - Mokrance - Moldava nad Bodvou
kolieskové korčule - Moldava nad Bodvou - Mokrance - za prameňom "Büdösvíz" pred Buzicou na moste otočka a späť 

TERMÍN KONANIA PRETEKOV

30. júna 2018 (sobota), o 9.00 hod. (prezentácia od 7.00 do 8.30 hod.)

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

Beh
D
Dorastenci/ky, 2000 a mladší/ie: 5 000 m
M1 Muži, 1999 - 1979: 21 097,5 m
M2 Muži, 1978 - 1969: 21 097,5 m
M3 - Muži, 1968 a starší: 21 097,5 m
M81* - Muži, 1999 - 1979: 8000 m
M82* - Muži, 1978 a starší: 8000 m

Z8 Ženy, 1999 a staršie: 8 000 m
Z* Ženy, 1999 a staršie: 21 097,5 m
*Vyhodnotenie prvých troch víťazov v kategóriách M81, M82 a Z sa uskutoční len v tom prípade, ak sa v kategóriách zaregistrujú aspoň 5 pretekári/ky.

Cyklistika (69 000 m) 
C1 - Dorastenci/ky, 2000 a mladší/ie
C2 Muži, 1999 - 1979 
C3 - Muži, 1978 a starší
CZ - Ženy, 1999 a staršie

Kolieskové korčule (21 097,5 m) 
Juniori - Dorastenci, 2000 a mladší
Juniorky - Dorastenky, 2000 a mladšie
Senior muži - hlavná kategória, 1999 - 1989
Senior ženy hlavná kategória, 1999 - 1989
U40 - Muži, 1988 - 1979
U40 - Ženy, 1988 - 1979
U50 - Muži, 1978 - 1969
U50 - Ženy, 1978 - 1969
U60 - Muži, 1968 - 1959
U60 - Ženy, 1968 - 1959
U70+ - Muži, 1958 a starší
U70+ - Ženy, 1958 a staršie

Dôležitá informácia: Všetky súťažné kategórie sú vekovo ohraničené. Z toho dôvodu pretekár sa môže zaregistrovať len do tej kategórie, ktorá zodpovedá jeho veku. V opačnom prípade bude pretekár  automaticky preradený do správnej kategórie.

Masový beh - beh pre zdravie: 1 000 m

ŠTART

ženy (21 km), muži, cyklisti: 9.00 Hlavné námestie v Moldave nad Bodvou
ženy, muži (8000 m): 9.00 Obecný úrad Debraď
dorastenci: 9.00 Hlavné námestie v Moldave nad Bodvou
súťažiaci na kolieskových korčuliach: 9.05 Hlavné námestie v Moldave nad Bodvou
masový beh: 9.10 Hlavné námestie v Moldave nad Bodvou

CIEĽ, VYHLÁSENIE VÍŤAZOV

Hlavné námestie v Moldave nad Bodvou.

SLUŽBY

Pre všetkých účastníkov je zabezpečená strava a občerstvenie. Pre pretekárov z väčšej vzdialenosti je na predošlú noc zabezpečený zľavnený nocľah. (Termín požiadania o nocľah je do 31. mája 2018.)

ŠATŇA

Šatňa a umyvárka je zabezpečená v priestoroch Strednej odbornej školy - Szakközépiskola v Moldave nad Bodvou.

OBČERSTVENIE

Miesta občerstvenia: pri štarte, pri Hatinách, pri Jasovskom jazere a v cieli. Cyklisti si sami zabezpečujú občerstvenie. Na miestach občerstvenia je k dispozícii minerálna voda.
Po ukončení pretekov organizátori srdečne pozývajú všetkých účastníkov na obed, ktorý sa bude podávať na dvore rímskokatolíckej fary.

PRIHLÁŠKY

Online registrácia na tomto formulári do 25. júna 2018.
Každý dvadsiaty online zaregistrovaný* pretekár získava darček!
*Registrácia je platná po uhradení štartovného.
Osobne sa môžete prihlásiť v deň pretekov od 7.00 do 8.30 hod.

Účastnícky poplatok: beh, cyklistika a kolieskové korčule

 

Štartovné Poznámka
Online registrácia 10 € do 25. júna 2018
Registrácia na mieste 20 € 30. júna 2018

Účasť na Masovom behu je bezplatná, zaregistrovať sa je možné  len na mieste v deň pretekov!

Pretekári obržia tričko, účastníci masového behu nálepku.
Informácie: 0915 900132, 0905 332459, alebo pod menu Kontakt.

INÉ INFORMÁCIE

  • Časy pretekárov v každej kategórii sa budú merať elektronicky.
  • Každý pretekár sa zúčastní pretekov na vlastnú zodpovednosť (za maloleté dieťa berie zodpovednosť rodič / vedúci klubu), pri dodržiavaní pravidiel cestnej premávky. Registrácia maloletého dieťaťa je platná iba so súhlasom rodiča, prípadne vedúceho klubu, ktorý musí podpísať súhlas! Súhlas prosíme odovzdať / vyplniť pri registrácií pri preberaní štartového čísla.
  • Za prípadné zranenia organizátori nezodpovedajú a pretekári nemajú nárok na odškodnenie.
  • Pre cyklistov a súťažiacich na kolieskových korčuliach ochranná prilba je povinná, pre inlineistov doporučené sú chrániče kolien, lakťov a zápästia !