Online registrácia

Tu sa môžete zaregistrovať na Moldavský Pohár Bodvy, ktorý organizuje Združenie Bodvy E.
Po vyplnení formulára, je potrebné uhradiť štartovné na účet združenia. Registrácia bude platná len v tomto prípade.
Dôležité: Ak platíte za skupinu, prosíme o dodanie zoznamu pretekárov mailom. Pomôže nám pri identifikácii platieb. 
Ak sa zaregistrujete a pritom aj zaplatíte štartovné, ale z akéhokoľvek dôvodu sa nemôžete zúčastniť na pretekoch, štartovné berieme ako dar. Ďakujeme.

Číslo účtu: IBAN: SK0709000000000442245187, v prípade platby zo zahraničia je potrebný aj SWIFT-kód: GIBASKBX
Po registrácii dostanete vyplnený formulár na vašu mailovú adresu,  v ktorom bude uvedený individuálny identifikátor. Prosíme tento identifikátor uviesť pri platení.

Tu si môžete pozrieť zoznam pretekárov, ktorí sa zaregistovali a zaplatili štartovné.

* - povinné údaje