Online registrácia

Tu sa môžete zaregistrovať na Moldavský Pohár Bodvy, ktorý organizuje Združenie Bodvy E.
Po vyplnení formulára, je potrebné uhradiť štartovné na účet združenia. Registrácia bude platná len v tomto prípade.
Dôležité: Ak platíte za skupinu, prosíme o dodanie zoznamu pretekárov mailom. Pomôže nám pri identifikácii platieb. 
Ak sa zaregistrujete a pritom aj zaplatíte štartovné, ale z akéhokoľvek dôvodu sa nemôžete zúčastniť na pretekoch, štartovné berieme ako dar. Ďakujeme.

Číslo účtu: IBAN: SK0709000000000442245187, v prípade platby zo zahraničia je potrebný aj SWIFT-kód: GIBASKBX
Po registrácii dostanete vyplnený formulár na vašu mailovú adresu,  v ktorom bude uvedený individuálny identifikátor. Prosíme tento identifikátor uviesť pri platení.

Tu si môžete pozrieť zoznam pretekárov, ktorí sa zaregistovali a zaplatili štartovné.

* - povinné údaje

 

Beh                   
D - Dorastenci do 18 rokov: 5 000 m
M1 - Muži od 19-39 rokov: 21 097,5 m
M2 - Muži od 40-49 rokov: 21 097,5 m
M3 - Muži nad 50 rokov: 21 097,5 m
M81 - Muži od 19-39 rokov: 8 000 m
M82 - Muži nad 40 rokov: 8 000 m

Z - Ženy nad 19 rokov: 21 097,5 m
Z8 - Ženy nad 19 rokov: 8 000 m   

Cyklistika (67 000 m)
C1 - Chlapci a dievčatá do 18 rokov
C2 - Muži od 19-39 rokov
C3 - Muži nad 40 rokov
CZ - Ženy nad 19 rokov

Kolieskové korčule (21 097,5 m)
Juniori - dorastenci, 2000 a mladší
Juniorky - dorastenky, 2000 a mladšie
Senior muži  - hlavná kategória, 1999 - 1989
Senior ženy - hlavná kategória, 1999 - 1989
U40 - Muži, 1988 - 1979
U40Ženy, 1988 - 1979
U50Muži, 1978 - 1969
U50Ženy, 1978 - 1969
U60Muži, 1968 - 1959
U60Ženy, 1968 - 1959
U70+Muži, 1958 a starší
U70+ - Ženy, 1958 a staršie 
 

 

Súhlasím so zasielaním info mailov od organizátorov na mailovú adresu, ktorú som uviedol v registračnom formulári.
Prečítal som pravidlá pretekov, súhlasím s podmienkami a s použitím mojich osobných údajov pre účely evidencie.

V súlade so zákonom 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov súhlasím, aby moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia a emailová adresa boli spracované Združením Bodva E (organizátormi) pre účely vedenia evidencie bežcov Moldavského Pohára Bodvy.