Zoznam prihlásených

Zoznam obsahuje mená súťažiacich, ktorí sa prihlásili aj zaplatili štartovné.