Propozicie - Virtual Race

Tohtoročný Pohár Bodvy sa neuskutoční, avšak milovníci športu a Pohára Bodvy neostanú bez súťaže.
Srdečne pozývame každého kto si chce zasúťažiť na Virtual Race pomocou aplikácie STRAVA.

MIESTO KONANIA

Beh (1 000 m) – Moldava nad Bodvou – stará časť mesta - VR2020 SzBK | MPB - 1 km - [GPX
Beh (10 000 m ) - trasa medzi Moldavou nad Bodvou a Hatinami a späť - VR2020 SzBK | MPB - 10 km - [GPX
Cyklistika* (61 000 m) – Moldava nad Bodvou – Budulov – Janík – Žarnov - Turnianska Nová Ves -
Hidvégardó (H) za Hosťovcami otočka - Turnianska Nová ves – Žarnov – Péder – Budulov - Moldava nad Bodvou – Mokrance – Buzica – otočka – Mokrance - Moldava nad Bodvou - VR2020 SzBK | MPB - 61 km A | VR2020 SzBK | MPB - 61 km B - [GPX_AGPX_B
*Od 1. septembra Maďarská republika uzatvára hranice pre cudzincov, preto bola odstránená zo segmentu úsek v Maďarsku. Z toho dôvodu sa celý úsek skladá z dvoch od seba oddelených segmentov. Na týchto dvoch segmentoch dosiahnuté výsledky sa sčítajú a celkový čas bude uverejnený na výsledkovej listine. Obidva úseky je potrebné absolvovať v jeden deň, len vtedy bude platný.
Kolieskové korčule (21 097,5 m)- Moldava nad Bodvou – Mokrance - za prameňom „Büdösvíz”
pred Buzicou na moste otočka a späť - VR2020 SzBK | MPB - 21 km - [GPX

  • Súťaž sa uskutoční v dňoch od 28.08.2020 do 20.09.2020, 04.10.2020 (zmena termínu)  len v tomto termíne uskutočnené pokusy budú akceptované.
  • Registrovať sa a zaplatiť účastnícky poplatok. Účastnícky poplatok je 5 €.

Každý účastník pretekov obdrží  tričko a medailu. Najlepší pretekári v každej kategórii obdržia vecné ceny a medailu.
Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v októbri! Každý pretekár bude oboznámený s výsledkami.

  • Informácie: 0915 9001320905 332459, alebo pod menu Kontakt.

Predĺžený termín Virtual Race

Na žiadosť viacerích pretekárov predĺžujeme termín Virtual Race do 4. október 2020.  

Výsledky

Víťazi 2019

DD - Dorastenky: 1 000 m

  1. Horváthová Annamária – Moldava nad Bodvou (SVK) – Atletic Legion - 00:03:23
  2. Hutkaiová Alexandra - Moldava nad Bodvou (SVK) - Atletic Legion - 00:03:53
  3. Balázs Rita - Moldava nad Bodvou (SVK) – Bl.Sl.Sára Egyházi Alapiskola - 00:04:01

DC - Dorastenci: 1 000 m

Tohtoročné preteky sa neuskutočnia

Na včerajšom  stretnutí ako hlavní organizátori športových pretekov Pohára Bodvy a členovia Združenia Bodva E po zvážení všetkých okolností sme sa rozhodli, že tohtoročné preteky sa neuskutočnia z dôvodu obmedzeného počtu návštevníkov vrátane športovcov na masových športových podujatiach a z neistej ekonomickej situácie.

Subscribe to Front page feed